Léčba akné

Akné

Cílovým choromoforem u vaskulárních lézí je hemoglobin. Světlo absorbované hemoglobinem je transformováno a stává se tepelnou energií, čímž dochází k efektivnímu vypálení endoteliálních stěn kapilár.

I-STUDIO

Studio: 777 166 601
Kadeřnictví: 721 297 506
i-studio@ipl-studio.cz