Odstranění pigmentových skvrn

Pigmentové léze (pigmentace a stařecké skvrny)

Světlo absorbované melaninem je tranformováno a stává se tepelnou energií. Tento proces způsobuje rozpad pigmentových molekul. K jejich odstranění dojde za pomoci fagocitů (buněk schopných pohlcovat cizorodé částice) a běžným procesem obnovy pokožky. Dá se očekávat přechodný erytém a ztmavnutí pigmentových molekul.

I-STUDIO

Studio: 777 166 601
Kadeřnictví: 721 297 506
i-studio@ipl-studio.cz